interessant.in / Utrecht / Geschiedenis / Evert Zoudenbalch

Evert Zoudenbalch

Oudaen, Huize Zoudenbalch: hij was de eigenaar van deze indrukwekkende panden. Wat weten we van hem?

Het geslacht Zoudenbalch, waarin Evert geboren werd in 1424, was een bijzonder invloedrijke familie. En Evert zou die rol zelf ook met verve vervullen. Zijn leven stond voor een belangrijk deel in dienst van de kerk. Zijn neef en naamgenoot werd later burgemeester van Utrecht.

Evert Zoudenbalch was als bestuurder verbonden aan de Utrechtse Domkerk en aan de Sint-Servaas in Maastricht, het Weerdgebied ten noorden van Utrecht, Urk, Schokland en Loenersloot. Zijn grootste benoeming was die van thesaurier van de Domkerk. Sommigen zeggen dat hij ook nog kamerheer was van paus Innocentius VIII, maar het is moeilijk voor te stellen dat hij daarvoor ook nog tijd zou hebben gehad. Hij overleed in 1503 op 78-jarige leeftijd.

Waar vind je nog iets terug van Evert Zoudenbalch?

Meer interessants zoals dit: